English

   
 
PARI
 

PARI BOY SX Year Pack PA023G8511
Pakovanje potrebnih delova za PARI BOY SX inhalator – za jednogodišnju upotrebu
 

Sastoji se od: PARI LC SPRINT® nebulajzera (plavi insert), dodatno crveni insert, nastavak za usta, konekciono crevo (1.2 m, f/m) i filter. Ovo pakovanje Vam je dovoljno za jednogodišnju upotrebu. Trebalo bi svake godine da menjate navedene delove, kako bi Vam tretman inhalacije bio efikasan.
 

Aerosol karakteristike

PARI BOY® SX kompresor u kombinaciji sa PARI LC SPRINT® nebulajzerom
 
Plavi insert
Ukupan izlaz: 590 mg/min
MMD (srednji prečnik čestice): 2.9 µm
Procenat čestice ispod 5µm: 75%
 
Crveni insert
Ukupan izlaz: 450 mg/min
MMD (srednji prečnik čestice): 2.2 µm
Procenat čestice ispod 5µm: 89%
 

 

 

     

Kontaktirajte nas

©2009 INEL d.o.o. - Sva prava zadržana