English

   
 
KAPS
 
SOM-32
 
Sedeći pacijent:
 
Uveličanje: 3x ili 5x
Prava binokularna tuba:  f= 125 mm
Okulari WF: 10 x V
Sočiva objektiva: f= 200 mm
Ručka: jednostrana ili dvostrana
 
Ležeći pacijent:
 
Osvetljenje: Opcija 1:
12 V /100W halogen, integrisano na glavu mikroskopa
Opcija 2:
Prenos svetla do mikroskopa putem fiberoptičkog kabela.
Težina: 35 kg
     

Kontaktirajte nas

©2009 INEL d.o.o. - Sva prava zadržana