English

   
 
KAPS
 
Beam splitter VISION
 

Sa uveličanjem 3 x

  Uveličanje Vidno polje Φ
Objektiv f= 250 mm 6,5 x
10,0 x
16,0 x
30 mm
18 mm
12 mm
Objektiv f= 300 mm
 
5,0 x
8,0 x
13,0 x
36 mm
22 mm
15 mm
 

Bez uveličanja (osnovna verzija)

  Uveličanje Vidno polje Φ
Objektiv f= 250 mm 10,0 x 18 mm
Objektiv f= 300 mm
 
8,5 x 22 mm
     

Kontaktirajte nas

©2009 INEL d.o.o. - Sva prava zadržana